YHTEYSTIEDOT

Ota yhteyttä

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolla on jokaisessa jäsenvaltiossa kansallinen koordinointikeskus, jonka tiedot ovat vapaasti saatavilla.

Koordinointikeskukset ovat kunkin hallituksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston maan viralliseksi edustajaksi nimeämiä, ja ne ovat tavallisesti kansallisia toimivaltaisia työsujeluviranomaisia ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston työohjelmien ensisijaisia täytäntöönpanijoita.

Kukin koordinointikeskus hallinnoi omaa kolmikantaverkostoaan, joka koostuu hallituksen elimistä ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajista. Suomessa työsuojeluneuvottelukunnan EU-OSHA jaosto toimii kolmikantaisena verkostona.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoyhteistyö Suomen kansallinen koordinaatiokeskus
EU-OSHA:n koordinaatiokeskus (FOP Finnish Focal Point) Suomessa on sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osasto.

Liisa Hakala, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto
Hannu Stålhammar, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto
Reetta Orsila, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto
Tarja Kantolahti, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto
Riitta Grönroos, johdon sihteeri, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto

Sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi