TUNNISTA JA HALLITSE KEMIALLISET TEKIJÄT

Tervetuloa mukaan tunnistamaan ja hallitsemaan kemiallisia tekijöitä!

Kemiallisten tekijöiden tunnistamista ja hallitsemista työpaikoilla vahvistetaan kaikkialla Euroopassa 2018-2019.
Jokainen työpaikka on tervetullut jakamaan osaamistaan!

Mitä kemialliset tekijät ovat?

Työpaikoilla kemialliset tekijät ovat käytössä olevia kemikaaleja, esimerkiksi liuotinaineita tai työssä prosessien yhteydessä syntyviä pölyjä ja höyryjä. Kemialliset tekijät voivat aiheuttaa terveysvaaroja ja ammattitauteja.

 

Miten yhdessä jaetaan tietoa ja osaamista?

Kannustamme Suomessa kaikkia kiinnostuneita henkilöitä ja työpaikkoja osallistumaan tiedon ja osaamisen jakamiseen.  Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) järjestämän kampanjan tarkoitus on tiedottaa kemiallisten tekijöiden aiheuttamista riskeistä työpaikalla ja edistää riskien ehkäisyn kulttuuria näiden riskien poistamiseksi ja, jos se ei ole mahdollista hallitsemiseksi tehokkaasti.

Näin osallistut kampanjaan

Kampanjaan voi osallistua ja sitä voi tukea käytännössä lisäämällä tietoisuutta monin tavoin

 • osallistumalla tapahtumiin
 • levittämällä ja julkaisemalla kampanja-aineistoa omalla työpaikalla
 • järjestämällä tapahtumia ja toimia, esimerkiksi työpajoja, seminaareja, kursseja tai kilpailuja
 • edistämällä korvaamisperiaatetta ja suojatoimenpiteiden toimenpidejärjestystä
 • käyttämällä ja mainostamalla käytännön työkaluja ja muita voimavaroja kemiallisten tekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi työpaikalla
 • jakamalla hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät kemiallisten tekijöiden riskien hallintaan työpaikalla
 • osallistumalla Terveellinen työ – Hyvän käytännön palkinnot -kilpailuun
 • osallistumalla Euroopan työsuojeluviikkoihin lokakuussa vuosina 2018 ja 2019
 • ryhtymällä kampanjan viralliseksi yhteistyökumppaniksi (jos kyseessä on Euroopan laajuinen tai kansainvälinen organisaatio)
 • ryhtymällä kampanjan kansalliseksi yhteistyökumppaniksi (jos kyseessä on kansallisella tasolla toimiva organisaatio)
 • ryhtymällä kampanjan mediakumppaniksi (jos kyseessä on kansallinen tai eurooppalainen mediatalo)
 • pysymällä yhteydessä ja ajan tasalla kampanjan verkkosivuston (terveellinentyo.fi) ja EU-OSHA:n sosiaalisen median kanavien avulla – tutustu kampanjaan Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä.