Verkkotallenne, palautelomake ja esitykset 8.5.2018 tilaisuudesta on saatavilla: Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan avausseminaari
28.3.2018
Turvallisuusjohtamista ja turvallisuusasenteiden merkitystä korostettiin avausseminaarissa 8.5.2018
15.5.2018

Terveellinen työ-Tunnista ja Hallitse kemialliset tekijät-kampanja on avattu Euroopassa

Tule mukaan kansalliseen ja kansainväliseen työterveys- ja työturvallisuusyhteistyöhön, tiedon, osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Kampanjan virallinen avaustilaisuus pidettiin tänään 24.4.2018 Brysselissä.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on tänään käynnistänyt vuosiksi 2018–2019 EU:n laajuisen kampanjansa Terveellinen työ-Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät. Näiden kahden vuoden aikana järjestetään mm. tapahtumia, tarjotaan työvälineitä ja jaetaan julkaisujen avulla tietoa, joiden tavoitteena on kiinnittää huomio aiheeseen ja edistää tietoisuutta työpaikoilla käytössä olevista hyvistä käytännöistä.

Uuden kampanjan tavoitteena on myös kertoa käytännöllisistä työvälineistä ja tapaustutkimuksista ja edistää siten työpaikoilla kemiallisten tekijöiden tunnistamista, riskinarviointia, altistumisen estämistä ja aineiden korvaamista. Kampanjassa keskitytään myös työntekijäryhmiin, jotka ovat erityisessä vaarassa.

Komissaari Marianne Thyssen korosti kampanjan  avauspuheessaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston roolia organisaationa, joka edistää työpaikkojen tietoisuutta kemiallisten tekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa. Työntekijöiden altistumisen vähentäminen ja terveydelle aiheutuvien vaarojen ja haittojen vähentäminen on työpaikoilla todella tärkeää, toteaa Marianne Thyssen.

Bulgarian työ- ja sosiaalipolitiikan varaministeri Lazar Lazarovin puheessa korostuivat lainsäädäntö, työpaikkojen oma tietoisuus asiasta, riskien hallinta, yhteistyö eri asiantuntiorganisaatioiden ja jäsenmaiden välillä.

EU-OSHAn johtaja Christa Sedlatschek korosti eri organisaatioiden mukana olon tärkeyttä kampanjassa, työntekijöiden tietoisuuden lisäämistä kemiallisten tekijöiden tunnistamiseen ja riskien hallintaa.

Christa Sedlatschek kertoi, että vuonna 2018 EU-OSHAn rahoitus kampanjalle on n. 2,1 miljoonaa euroa. Hän korosti kuitenkin sitä, että jokainen jäsenvaltio panostaa kampanjaan myös itse. Kokonaisrahoitukseen vaikuttaa siten myös jäsenvaltioiden osoittama omarahoitusosuus.

Kampanja avataan Suomessa 8.5.2018.  Tule mukaan!

Terveisin Terveellinen työ-kampanjatiimi