MENNEET KAMPANJAT

Stressi hallinnassa -kampanja 2014-2015

Stressi hallinnassa -kampanja toteutettiin vuosina 2014-2015. Kampanjan tavoitteena oli edistää työperäisen stressin ja psykososiaalisten riskien hallintaa ja näin ehkäistä työntekijöille ja työnantajille aiheutuvaa henkistä kuormitusta ja terveydellisen haitan vaaraa. Työpaikkojen tehokkaasti toimivat psykososiaalisten riskien hallintajärjestelmät edistävät työntekijöiden terveyttä ja parantavat työilmapiiriä.

Kampanjavideot