Film screening: Hyvä startti työuralle
7.10.2016
Seminaari: Mistä tukea pienyritysten kilpailukyvyn edistämiseen?
4.11.2016

Parempaa työkykyä pidempään

Työkyky on tärkeää jokaiselle työikäiselle. Hyvä työkyky auttaa jaksamaan niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Hyvä työkyky on inhimillistä pääomaa, jota jokainen voi ja jokaisen kannattaa vahvistaa koko työuran ajan. Hyvä työkyky vaikuttaa työn sujuvuuteen niin palkkatyössä kuin vapaa-aikana. Lisäksi hyvä työkyky luo hyvän pohjan eläkevuosille.

Työikäisten hyvä työkyky vaikuttaa työpaikkojen ja koko yhteiskunnan toimintaan. Tulevaisuudessa väestö vanhenee ja nuoret työhön siirtyvät ikäluokat pienenevät. Yhteiskunnan toimivuuden kannalta jokainen työntekijä on tärkeä. Valitettavasti Suomessa jäädään edelleen liian varhain työkyvyttömyyseläkkeelle ja työhön liittyviä sairauspoissaoloja on edelleen paljon. Myös työ- ja vapaa-ajantapaturmia sattuu edelleen liian usein. Tämä vaikuttaa konkreettisesti työpaikkojen toimintaan ja talouteen.

Kaikenikäisten hyvä työkyky on esillä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjassa. Kampanjan tavoite on tukea työikäisten kestävää työuraa, mikä tarkoittaa työkyvyn tukemista työuran alusta aina eläkkeelle siirtymiseen saakka.

Ylen aamu-tv haastatteli 7.10.2016 näistä aiheista sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Riitta Saunia ja Saarioinen Oy:n henkilöstöjohtaja Timo Tuominiemeä. Haastattelu on katsottavissa kokonaisuudessaan  Yle Areenasta

Kirjoittaja: Tarja Kantolahti

Kirjoittaja työskentelee neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä. Hänelle kuuluu muun muassa työkykyyn liittyviä tehtäviä työsuojeluosastolla. Kirjoitus on tehty 7.10 haastattelun pohjalta 3.11.2016.