Kutsu Terveellinen Työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan tilaisuuteen Tampereelle 8.11.2018
12.10.2018
Kemialliset tekijät
Lisätietoa kemiallisten tekijöiden tunnistamiseen ja hallitsemiseen
23.10.2018

Nuoret ja työelämä – vaarallinen yhdistelmä?

Ensimmäinen työpaikka on aina jännittävä ja opettavainen kokemus. Työelämään valmistautuminen voi tuntua hankalalta, kun ei tiedä mitä odottaa. Mitkä turvallisuuteen liittyvät tiedot ja työelämän taidot olisi hyvä olla hallinnassa kesätyöpaikkaan astellessa?

Vuodesta toiseen uutisoidaan, että nuoret ovat alttiita huonoille työehdoille. Allekirjoittanut haastatteli 16–22-vuotiaita nuoria heidän kokemuksistaan työpaikoilla. Usealle haastatellulle liian alhaiset palkat ja kohtuuttomat työajat olivat valitettavan tuttuja. Jos omia oikeuksiaan ei tunne, on niiden perääminen vaikeaa. Nuoret törmäävät ongelmatilanteisiin myös työyhteisöissä. Mitä tehdä, jos joutuu ulkopuoliseksi? Miten vastaanottaa palautetta?

Nuorten kokemusten mukaan, perehdyttämisellä saa paljon aikaan. Hyvin toteutettu perehdytys antaa varmuutta työtehtävien hoitamiseen ja toivottaa nuoren tervetulleeksi työyhteisöön. Perehdytys on myös oiva tilaisuus kartoittaa työpaikan turvallisuusriskit. Suojavälineiden käyttö, oikeaoppiset työasennot ja ohjeet ongelmatilanteiden varalle oltiinkin monen haastatellun työpaikalla käyty läpi perehdytyksen yhteydessä.

Sosiaaliset taidot, itsensä johtaminen ja rohkea asenne olivat haastateltujen nuorten mielestä tärkeimpiä työelämätaitoja. Töissä selviää keltanokkanakin, kun uskaltaa kysyä apua, tutustuu työkavereihin ja tuntee omat vahvuutensa sekä jaksamisensa rajat.

Kokemattomien keskuudessa asenne ratkaisee. Työstään kiinnostunut, positiivinen ja oma-aloitteinen työntekijä keskittyy työhönsä ja haluaa hoitaa hänelle annetut tehtävät huolella. Tällöin myös työn turvallisuus paranee.

”Tärkeää on asennoitua siihen työssäoloon. Ettei ole jatkuvasti puhelimella, vaan keskittyy siihen, mitä tekee. Jos ei keskity, voi aiheuttaa vaaratilanteita.” – Haastateltu nuori

Kokoan parhaillaan tälle sivustolle nuorille suunnattua tietopakettia, jonka keskiössä on työturvallisuus. Pysy linjoilla, niin pääset kurkistamaan työelämään!

 

 

Tiina Alanko

Kirjoittaja on korkeakouluharjoittelijana sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osastolla.