Kutsu ja Ohjelma: Hyvinvointi Suomikuvassa – osaamisen, yhteistyön ja turvallisuuden hyödyntäminen yritysten eurooppalaisessa ja globaalissa kilpailussa
2.11.2018
Käytätkö kemikaaleja työssäsi? Tervetuloa kampanjan tapahtumaan Helsinkiin 21.5.2019
19.3.2019

Muista kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet kemiallisten tekijöiden hallitsemisessa!

Tampereella Puistotornissa järjestettiin 8.11.2018 Riskien hallinnalla kilpailukykyä –seminaari, joka on osa Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) vuosien 2018–2019 aikana toteutettavaa Euroopan laajuista Terveellinen työ Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät –kampanjaa. Katso 8.11.2018 seminaari .

Seminaarin esityksissä korostuivat hyvät käytännöt kemiallisten tekijöiden hallinnassa työpaikoilla. Erityisesti kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden merkitys painottui.

Kaikista työpaikalla käytössä olevista kemikaaleista on laadittava luettelo. Työpaikalla tulee olla saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet. Niissä asetettuja vaatimuksia on noudatettava.

Työterveyden kannalta on tärkeää, että tarpeettomat kemikaalit ja muut altisteet, kuten huurut, höyryt ja pölyt, joita syntyy työssä tai työstä, poistetaan työpaikalta, kun se on mahdollista. Tässä tarkastelussa yhtenä hyvänä käytäntönä työpaikalla voi olla seminaarissa esiin tullut työpaikan kemikaaliryhmä. Esimerkiksi prosessi- ja kemikaaliturvallisuuden parissa työskentelee työpaikalla ryhmä, johon kuuluvat työterveyshuollon sekä osto- ja linjaorganisaation asiantuntijat. Nämä asiantuntijat tunnistavat muun muassa käyttöturvallisuustiedotetta ja työpaikkaselvitystä apuna käyttäen työpaikalla käyttöön otettavien uusien kemikaalien vaaratekijöitä huomioiden sekä raaka-aineiden, että prosesseissa syntyvien välituotteiden vaaratekijät, esimerkiksi kuparirikasteesta työilmaan vapautuvan rikkidioksidin, jonka mukana vapautuu välituotteena arseenitrioksidia ja –pentoksidia. Kun työn organisointia mietitään kuntoon, tehdään esimerkiksi teknisiä toimenpiteitä lisäämällä kohdepoistoja.

Työn organisoinnissa voidaan hyödyntää seminaarissa esiteltyjä auto- ja metallialan KAMAT (Kemiallinen Altistuminen Metalli- ja Autoalan Työtehtävissä)-tietokortteja, joista saa tietoa muun muassa auto- ja metallialan työtehtävissä yleisimmin esiintyvistä kemiallisista altisteista ja altistumiseen vaikuttavista tekijöistä.

Tarpeeton altistuminen estetään työjärjestelyin. Jos kaikkea työntekijöiden altistumista ei voida poistaa, tulee hankkia työntekijöille henkilösuojaimet, jotka estävät altistumisen. Opetusta ja ohjausta voidaan antaa työpaikalla esimerkiksi hyödyntäen seminaarissa esiteltyä kemikaalivartti-toimintamallia, jossa esimiehet käyvät läpi koulutusmateriaalia yhdessä säännöllisin väliajoin läpi alaisten kanssa.

Lisää tietoja: kemikaaliluettelosta ja käyttöturvallisuustiedotteesta sekä infokortti tulostettavaksi vaikkapa työpaikan seinälle tai jaettavaksi koulutuksessa.