Nuoret ja työelämä – vaarallinen yhdistelmä?
12.10.2018
Ennakkokutsu: Hyvinvointi Suomikuvassa -seminaari Helsingissä 14.11.2018
24.10.2018

Lisätietoa kemiallisten tekijöiden tunnistamiseen ja hallitsemiseen

Kemialliset tekijät

Asbestin vaarat terveydelle ovat tunnettuja, mutta monet muutkin kemialliset tekijät tulee tunnistaa ja hallita. Ovatko vaarat tiedossa ja hallitaanko riskit? Työterveyslaitos on julkaissut Kemikaalit ja työ –verkkosivuston, joka auttaa arvioimaan kemiallisten tekijöiden aiheuttamaa vaaraa ja altistumista sekä hallitsemaan riskejä. Sivuille on valittu 10 yleistä terveydelle vaarallista altistetta.


1. Vaarallinen asbesti

Eniten työperäisiä sairauksia ja ennenaikaisia kuolemia aiheuttava kemiallinen altiste Suomessa on asbesti. Nyt havaitut sairaustapaukset ovat seurausta vuosikymmeniä sitten tapahtuneista altistumisista. Vaikka asbestipurkutyöt ovat tarkasti säänneltyjä, voivat purkutyöntekijät ja purkukohteiden lähistöllä olevat henkilöt altistua asbestikuiduille, jos työtä ei tehdä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

2. Kvartsille altistutaan etenkin rakennustöissä

Kvartsille altistuminen laski Suomessa vuosien 2006 ja 2013 välillä EU:n kvartsisopimuksen ja HTP-arvon tarkistamisen myötä. Merkittävästi altistuvia vaikuttaisi olevan edelleen melko paljon erityisesti rakentamiseen liittyvissä ammateissa. Työpaikoilla on hyvä varautua siihen, että vuodesta 2020 lähtien työssään merkittävästi kvartsille altistuneet tulee ilmoittaa ammatissaan altistuvien rekisteriin, ns. ASA-rekisteriin.

3. Jauhopölyä erityisesti leipurien ja kondiittorien työssä

Korkeille jauhopölypitoisuuksille altistutaan edelleen yleisesti Jauhopöly aiheuttaa vuosittain noin 40 ammattitautia. Suurin altistuva ryhmä on leipurit ja kondiittorit. Jauhopölyn aiheuttaman astman tai allergisen nuhan ennaltaehkäisemiseksi huomiota on kiinnitettävä yhä edelleen tehokkaaseen riskinhallintaan.

4. Hallitse puupölyn riskit

Suomessa noin 45000 työntekijää altistuu puupölylle. Työterveyslaitoksen mittauksissa 2008 – 2016 noin 36 % oli pitoisuudeltaan yli puolet HTP arvosta (2mg/m3). Altistumisen ehkäisyssä ja pölyn hallinnassa tekniset keinot, työjärjestelyt ja työtavat ovat tärkeitä, mutta myös henkilönsuojaimet voivat olla tarpeen.

5. Formaldehydi aiheuttaa ihotauteja

Pääosa formaldehydin aiheuttamista taudeista on ihotauteja. Suomessa valtaosa formaldehydin käytöstä keskittyy liimahartsien valmistamiseen ja käyttöön, mutta suuria mitattuja pitoisuuksia on esiintynyt palo- ja pelastustehtävissäkin.

6. Isosyanaatit synnyttävät astmaa pieninäkin pitoisuuksina

Isosyanaatit ovat merkittävä työperäistä astmaa aiheuttava yhdisteryhmä. Ennestään herkistyneille oireita voivat aiheuttaa jo pienetkin isosyanaattipitoisuudet.

7. Kromi voi aiheuttaa syöpää – siksi sen käyttö on luvanvaraista

Ruostumattoman teräksen hitsaajat ja asentajat sekä kovakromaajat altistuvat kuusiarvoiselle kromille, joka on todettu syöpävaaralliseksi. Altistuminen kuusiarvoiselle kromille voi aiheuttaa myös ihoallergioita tai astmaa. Useat kromiyhdisteet ovat REACH-asetuksen luvanvaraisia aineita.

8. Nikkeli, riski ihottumalle ja syövälle

Nikkelille altistutaan lähinnä nikkelin puhdistuksessa, pintakäsittelyssä ja ruostumattoman teräksen työstössä. Nikkeliyhdisteet on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviksi ja ne ovat yleisimpiä ihottuman aiheuttajia.

9. Orgaanisten liuotinaineiden altistumisen arvioinnissa ratkaisee kokonaispitoisuus

Orgaanisille liuotinaineille altistutaan erityisesti maalien ja liimojen valmistuksessa ja käytössä, lujitemuoviteollisuudessa, painotuotteiden valmistuksessa sekä erilaisissa pesu- ja puhdistustehtävissä. Suomessa korkeille liuotinaineiden yhteispitoisuuksille altistuvia arvioidaan olevan noin 1000 henkilöä.

10. Styreeni on suurta altistumista aiheuttava liuotinaine

Styreeni, joka kuuluu orgaanisiin liuottimiin, on tällä hetkellä suurin yksittäinen suurta altistumista aiheuttava liuotinaine. Lujitemuoviteollisuudessa polyesterihartseilla laminoitaessa esiintyy edelleen korkeita styreenialtistumisia. Turvalliset työolot näissä töissä vaativat tehokkaan ilmanvaihdon ja hyvät henkilönsuojaimet.

 

Sivuston kokosi 16 Työterveyslaitoksen asiantuntijaa, taustatietojen keräämisessä ja käsittelyssä avusti lisäksi 4 muuta asiantuntijaa.

 

Sanni Uuksulainen

Vanhempi asiantuntija

Työterveyslaitos