Ennakkokutsu: Hyvinvointi Suomikuvassa -seminaari Helsingissä 14.11.2018
24.10.2018
Muista kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet kemiallisten tekijöiden hallitsemisessa!
13.12.2018

Kutsu ja Ohjelma: Hyvinvointi Suomikuvassa – osaamisen, yhteistyön ja turvallisuuden hyödyntäminen yritysten eurooppalaisessa ja globaalissa kilpailussa

Kutsu ja ohjelma (pdf n. 90 kb), Ilmoittautumiset viimeistään  ma 12.11.2018 tästä linkistä , tilaisuus on maksuton.

Hyvinvointi Suomikuvassa – osaamisen, yhteistyön ja turvallisuuden hyödyntäminen yritysten eurooppalaisessa ja globaalissa kilpailussa 

Keskiviikko 14.11.2018 klo 12.00 – 16.00, Grand Marina Congress Center, Nordia-sali
Katajanokanlaituri 7, Helsinki,

Tilaisuus alkaa lounaalla klo 11.00 – 12.00

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) korostaa työelämän kehittämisessä kumppanuutta ja verkostoyhteistyötä ei vain EU:n työelämäsektorilla vaan huomioimalla myös globaalin työelämän tarpeet. Vuodesta 2010 EU-OSHA on tehnyt yhteistyötä Enterprise Europe Network (EEN) -verkoston kanssa tavoitteena yritysten kilpailukyvyn edistäminen yhdistämällä työterveys- ja -turvallisuusasiat osaksi yritysten tuottavuuden, kilpailukyvyn, innovaatioiden ja yleensä työelämän laadun kehittämistä.

Globaalista työelämän murroksesta huolimatta Suomen työelämä on eri mittareilla arvioituna vertailujen kärkipäässä. Hyvinvointiin, erityisesti työhyvinvointiin liittyvä keskustelu on ollut vilkasta suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä näkyy myös tutkimuksen ja kehittämisen sektorilla työorganisaatioissa.  Tutkimuksissa on todettu, että taloudellisesti menestyvissä yrityksissä myös henkilöstö voi hyvin ja päinvastoin. Keskinäisen syy-seuraussuhteen osoittaminen on kuitenkin vaikeaa ja yritysorganisaatioiden menestystä tulisikin arvioida yrityksen taloudellisen menestyksen ja työyhteisöllisen hyvinvoinnin kokonaisuutena.

Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Hankkeen visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Verkostomaisella yhteistyöllä tavoitteena on myös parantaa suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla kokoamalla verkostoksi tahoja, jotka vastaavat kansainvälistymisestä, ulkomaisista investoinneista ja maakuvaa edistävistä palveluista.

Työelämäbrändityöllä pyritään nostamaan keskusteluun Suomen työelämävahvuudet ja niiden nykyistä laajempi hyödyntäminen muutosajureina. Työelämäbrändin keskeisiksi attribuuteiksi on valittu osaaminen, yhteistyö ja turvallisuus. Näillä työelämän tekijöillä pyritään lisäämään Suomen houkuttelevuutta ulkoa päin katsottuna sekä levittämään hyväksi havaittuja toimintatapoja muualle työelämäbrändin kansainväliseksi levittämiseksi.

Seminaarin kohderyhmä: yritysten johto, henkilöstö- ja keskijohto, julkisen sektorin Suomikuva-asiantuntijat, Business Finland Enterprise Europe Network, työterveyden – ja -turvallisuuden – sekä työhyvinvoinnin asiantuntijaverkostot ja sidosryhmät. Kokonaisosallistujamäärä on 100 osallistujaa.

 • Seminaarissa tavoitteena on mm. keskustella ja etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
  hyvinvoinnin ja inhimillisen pääoman (human capital) määrittelyä?
 • mitkä ovat hyvinvoinnin ja talouden globaalit liitännät?
 • kätteleekö politiikka ja käytäntö hyvinvointitaloudessa?
 • miten Suomi pärjää globalisaation tulevaisuudessa ja sen asettamissa haasteissa?
  riittääkö Suomelle EU-kenttä yritysten kilpailukyvyn haasteena?
 • jos digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin niin millainen on Suomen tulevaisuuden käsikirjoitus inhimillisellä pääomalla ja Suomen työelämänbrändin attribuuteilla kuvattuna yritysten kilpailukyvyn, tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä ja Suomen maakuvan parantamisessa
 • luovatko Suomen työelämän kehittämistoimintamallit ja yhteisesti asetetut arvot ja tavoitteet lisäarvoa konkreettiselle yhteistyölle ja kumppanuusmahdollisuuksille kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla foorumilla yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi?

 

Ohjelma

Ohjelman koordinaattorit tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos ja neuvotteleva virkamies Hannu Stålhammar, sosiaali- ja terveysministeriö.

Tilaisuutta voi seurata myös verkkolähetyksenä.

11.00  Ilmoittautuminen ja lounas

12.00 Seminaariin avaus

Neuvotteleva virkamies Hannu Stålhammar STM, johtaja Elina Holmberg Business Finland, hankejohtaja Margita  Klemetti, työ- ja elinkeinoministeriö, Työelämä 2020

12.20 Ymmärretäänkö Suomessa tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteys?

Johtaja Eva Tuominen, Human Capital, Deloitte

12.50 Talent Boost  –  Kasvua kansainvälisistä osaajista -toimenpideohjelma

Johtava asiantuntija Laura Lindeman, työ- ja elinkeinoministeriö

13.10 Tauko

13.20 Tältä näyttää suomalainen työelämä ulkomaisen työvoiman silmin

Tutkimusjohtaja Mikko Ulander, Innolink

13.45 Suomen työelämäbrändi jäätävän kovassa kilpailussa arktisella sektorilla

Toimitusjohtaja Tero Vauraste, Arctia Oy, Arktisen talousneuvoston puheenjohtaja

14.10 Kahvitauko

14.40 Globaalin vientipaneelin järjestäytyminen

 • johtaja Elina Holmberg, Business Finland
 • johtaja Eva Tuominen, Human Capital, Deloitte
 • työhyvinvointipäällikkö Sari Tiainen, Lujatalo Oy
 • toimitusjohtaja Tero Vauraste, Arctia Oy
 • johtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari

15.40  Seminaarin yhteenveto

Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini ja neuvotteleva virkamies Hannu Stålhammar

16.00  Hyvää kotimatkaa

 

Tervetuloa!

Elina Holmberg            Liisa Hakala                                        Margita Klemetti
Johtaja                         Johtaja                                                  Hankejohtaja
Business Finland         Sosiaali- ja terveysministeriö         Työelämä 2020

Tilaisuuden järjestää Business Finlandin koordinoima Enterprise Europe Network ja sosiaali- ja terveysministeriössä EU-OSHA:n toimeksiantoja hallinnoiva Suomen koordinaatiokeskus (Focal Point) yhdessä Työelämä 2020 hankkeen kanssa.

Lisätietoja antavat:
Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, TTL, tuomo.alasoini@ttl.fi tai puh. 030 474 2577
ja neuvotteleva virkamies Hannu Stålhammar, sosiaali- ja terveysministeriö, EU-OSHA, Suomen koordinointikeskus, hannu.stalhammar@stm.fi tai puh. 0295 163 469