KOLUMNIT

Keinoja kemiallisten tekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan on olemassa!

Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät –kampanjan ”Käytätkö työssäsi kemikaaleja” -tilaisuudessa 21.5.2019 todistettiin jälleen kerran se, että keinoja kemiallisten tekijöiden tunnistamiseen ja hallintaan on olemassa. Parhaiten näihin […]

Muista kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet kemiallisten tekijöiden hallitsemisessa!

Tampereella Puistotornissa järjestettiin 8.11.2018 Riskien hallinnalla kilpailukykyä –seminaari, joka on osa Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) vuosien 2018–2019 aikana toteutettavaa Euroopan laajuista Terveellinen työ Tunnista ja […]

Lisätietoa kemiallisten tekijöiden tunnistamiseen ja hallitsemiseen

Asbestin vaarat terveydelle ovat tunnettuja, mutta monet muutkin kemialliset tekijät tulee tunnistaa ja hallita. Ovatko vaarat tiedossa ja hallitaanko riskit? Työterveyslaitos on julkaissut Kemikaalit ja työ […]

Nuoret ja työelämä – vaarallinen yhdistelmä?

Ensimmäinen työpaikka on aina jännittävä ja opettavainen kokemus. Työelämään valmistautuminen voi tuntua hankalalta, kun ei tiedä mitä odottaa. Mitkä turvallisuuteen liittyvät tiedot ja työelämän taidot olisi […]

Vaarallisten altisteiden korvaaminen työpaikalla: Tietokortista vinkkejä riskien hallintaan

Työantajalla tulee olla riittävät tiedot työssä käytettävien ja esiintyvien kemiallisten tekijöiden ominaisuuksista ja vaarallisuudesta vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia varten. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston julkaisemassa tietokortissa […]

Yrittäjä tai työnantaja: Estä työntekijöittesi altistuminen

Mikroyrittäjä, kun käytät työssäsi kemikaaleja, muista erityisesti kaksi asiaa: 1) sinulla tulee olla käyttöturvallisuustiedote kemikaalin ja tavaran toimittajalta sekä kaikkien käytössä olevien kemikaalien osalta. 2) sinulla tulee olla […]

Turvallisuusjohtamista ja turvallisuusasenteiden merkitystä korostettiin avausseminaarissa 8.5.2018

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) vuosien 2018–2019 aikana toteutettava Euroopan laajuinen kampanja Terveellinen työ Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät avattiin Suomessa 8.5.2018 Heurekassa Vantaalla. Seminaarissa olivat esillä tärkeät […]

Terveellinen työ-Tunnista ja Hallitse kemialliset tekijät-kampanja on avattu Euroopassa

Tule mukaan kansalliseen ja kansainväliseen työterveys- ja työturvallisuusyhteistyöhön, tiedon, osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Kampanjan virallinen avaustilaisuus pidettiin tänään 24.4.2018 Brysselissä. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) […]

Kampanjan valmistelut etenevät vauhdilla

Tulevan kampanjan, Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät valmistelut ovat loppusuoralla EU:ssa ja Suomessa. Vuonna 2018-2019 järjestettävän kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta kemiallisten tekijöiden […]