Työhyvinvoinnin sparraustunti verkossa
22.7.2016
Tepsi-tietopankissa voit jakaa työpaikkasi arjen pienet ideat ja ratkaisut kaikkien hyödyksi
16.9.2016

Kilpailu työpaikoille: erilaisuutta hyödyntävät hyvät käytännöt

Nyt on aika osallistua Euroopan laajuiseen kilpailuun, jossa etsitään työyhteisöissä hyväksi havaittuja, työhyvinvointia lisääviä käytäntöjä. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on käynnistänyt kampanjan, joka keskittyy nimenomaan työpaikoilla käytössä oleviin hyviin käytäntöihin.

Kilpailu toteutetaan siten, että työpaikat Suomessa ilmoittavat itse oman hyväksi havaitun ja käytössä olevan toimintatavan kilpailuun 26.9.2016 mennessä. Lisätietoa kilpailusta ja osallistumisesta löydät täältä  http://www.terveellinentyo.fi/hyvan-kaytannon-kilpailu/

Kilpailu on erinomainen tapa tuoda esille Suomen työelämäosaamista. Kilpailun tämänkertainen teema on Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa. Tarkastelussa on siis se, miten työpaikoilla on tuettu eri-ikäisten ja erilaisten työntekijöiden työuria, millaisia malleja tai toimintatapoja sitä varten on kehitetty ja miten yksittäisten työntekijöiden eri elämänvaiheet on huomioitu työssä lyhyellä aikavälillä.

Vahva terveyden ja turvallisuuden merkityksen korostaminen työpaikalla vaikuttaa työn mielekkyyteen, sujuvuuteen ja liiketoiminnan tulokseen. Työterveydestä ja -turvallisuudesta sekä työvoiman moninaisuudesta huolehtimalla vaikutetaan myös siihen, että nuorten työura lähtee hyvin käyntiin, työurien keskellä pysytään terveenä ja eläkkeelle jäädään hyväkuntoisena.

Hyvä työkyky ja turvallisuusasenne vaikuttavat myös muuhun elämään myönteisesti esim. kotityön, läheishoivatyön ja harrastusten turvallisuuteen. Mitä varhaisempia nämä vaikuttamiskeinot ovat, sitä todennäköisemmin jokaisen asenteissa tapahtuu muutoksia kohti terveellisempää työtä.

Onko työpaikallasi uudenlaisia toimintamalleja eri-ikäisten tai erilaisten työntekijöiden vahvuuksien tukemiseen ja osaamisen hyödyntämiseen? Onko teillä kehitetty hyvä toimintatapa moninaisuuden johtamiseen, sairauspoissaolojen ehkäisyyn tai varhaiseen puuttumiseen? Osallistuthan kilpailuun!

Kirjoittaja: Tarja Kantolahti

Kirjoittaja työskentelee neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja terveysministeriössä. Hänelle kuuluu muun muassa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) kampanjaan liittyviä tehtäviä työsuojeluosastolla. 26.8.2016.