KAMPANJAMATERIAALI

inforkotti-2

Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät-infokortti

Tässä infokortissa esitetään tiivistetysti tiivistetysti tieto tärkeistä kemikaaliturvallisuuden hallintaan liittyvistä asioista: kemikaalien turvallisen käytön tavoista ja turvallisesta työn organisoinnista sekä kemikaaliluettelosta.

Lataa pdf (fi)

Lataa pdf (sv)

Lataa pdf (en)

Teollisesti valmistetut nanomateriaalit työpaikoilla

Tässä tiedotteessa tehdään katsaus siihen, miten työpaikoilla pitäisi käsitellä teollisesti valmistettuja nanomateriaaleja.

Lataa PDF (useita kieliversioita)

Kemiallisten altisteiden korvaaminen työpaikalla

Vaarallisten altisteiden korvaaminen työpaikalla

Tässä tietokortissa on perustavanlaatuisia periaatteita, käytännön vinkkejä, parhaita käytäntöjä, riskinarviointivälineitä ja -menetelmiä sekä hyödyllisiä linkkejä, jotka ohjaavat läpi työpaikan vaarallisten aineiden vaiheittaisen korvaamisprosessin.

Lataa PDF (useita kieliversioita)

lainsäädäntö

Vaarallisia aineita työpaikalla koskeva lainsäädäntö

Tietokortissa on tietoa kemiallisia tekijöitä työpaikalla koskevasta keskeisestä lainsäädännöstä Euroopan unionissa ja siitä, mitä toimia työsuojelulainsäädäntö edellyttää ja riskien arvioinnin toteuttamisesta kemiallisten tekijöiden parissa työskenneltäessä. Lisäksi tietokortista löytyy tietoa riskien arviointia helpottavista ilmaisista, vuorovaikutteisista verkkotyökaluista linkkeineen.

Lataa PDF (useita kieliversioita)

Screen Shot 2018-03-12 at 14.48.45

Kampanjaopas

Kampanjaoppaasta löydät inspiraatioita herättäviä tapaustutkimuksia, faktoja ja lukuja. Kampanjaopas esittää kampanjan päätavoitteet ja selittää selkeästi kampanjan aihepiirin ja tarttuu sen ongelmakohtiin. Samalla kampanjaopas tarjoaa useita vinkkejä ja ohjeita, miten ottaa osaa kampanjaan.

Lataa PDF

Screen Shot 2018-03-12 at 14.49.36

Kampanjaesite

Kampanjaesite on loistava ratkaisu, jos haluat kertoa Terveellinen työ – elämän eri vaiheissa -kampanjasta kaikenikäisille ja levittää sanaa laajalle yleisölle. Se on näppärä tiivistelmä tärkeimmistä tiedoista ja kertoo pikaisella vilkaisulla mistä kampanjassa todella on kyse.

Lataa PDF

Screen Shot 2018-03-12 at 14.49.53

PowerPoint -esitys

Haluatko kertoa kampanjasta? Esityksessä on lisätietoa eurooppalaisesta näkökulmasta Terveellinen työ – tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjaan.

Lataa PowerPoint

Screen Shot 2018-03-13 at 12.24.59

Good Practice Awards – Ehdokkaiden nimeäminen

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU -OSHA) pyytää nimeämään ehdokkaita työterveyden ja työturvallisuuden hyvistä käytännön ratkaisuista kolmannentoista kerran järjestettävään Euroopan hyvän käytännön palkinnot -kilpailuun.

Tämän kampanjan tehtävä on kasvattaa tietoisuutta ja tiedottaa hyvän työturvallisuuden ja terveellisyyden hallinnoinnin tärkeydestä halki koko työelämän.
Kuinka työelämän terveellisyyden räätälöinnillä voidaan vaikuttaa työntekijän henkilökohtaisiin kykyihin — oli sitten kyseessä uran alkumetrit tai eläkeiän lähestyminen. Hallinnoimmalla tätä kokonaisuutta (OSH – Occupational Safety Health / Työturvallisuus ja terveellisyys) ja käsittelemällä työvoiman erilaisuutta voidaan saavuttaa terveellinen ikääntyminen ja eläkkeellee siirtyminen.

Lataa PDF

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) kampanjasivut on saatavilla 25:llä eri kielellä:

Kampanjasivut Suomessa: www.terveellinentyo.fi