Hyvä paha keskiarvo – kuka onkaan työelämän pahis?
19.12.2016
Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kolme kovaa keinoa työpaikoilla
1.2.2017

Ikääntymisen vaikutukset työsuoritukseen – uskomuksia ja tutkimustuloksia

Eläkeuudistus tuli voimaan 1.1.2017. Uudistuksen myötä vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain 63 vuodesta 65 ikävuoteen. Uudistuksen tavoitteena on työurien pidentäminen.

Työelämän arkipäivässä pitkä työkokemus ei välttämättä kuitenkaan saa osakseen pelkkää arvostusta. Vanhemmat työntekijät kohtaavat heihin kohdistuvia negatiivisia stereotyyppisiä käsityksiä ja jopa ikäsyrjintää. Ajatellaan, että vanhemmat työntekijät suoriutuvat huonommin tehtävistään kuin nuoremmat työntekijät.

Muutostilanteissa oletuksena on, että vanhemmat työntekijät ilmaisevat voimakkaampaa muutosvastarintaa ja vastustavat uuden oppimista. Tällaiset stereotyyppiset käsitykset puolestaan voivat vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi suoriutumisen arviointiin, mikä puolestaan voi heijastua työmotivaatioon. Ikäsyrjintä ja negatiiviset stereotypiat vaikuttavat haitallisesti työntekijöihin ja koko organisaatioon.

Onko sitten perusteltua uskoa, että vanhemmat työntekijät suoriutuvat töistään huonommin kuin nuoremmat? Tutkimustulokset näyttävät varsin toisenlaista kuvaa asiasta. Manchesterin yliopiston työpsykologian vanhempi lehtori Sheena Johnson on tutkinut erityisesti suoriutumista asiakaspalvelutilanteista eri-ikäisillä työntekijöillä. Johnsonin tutkimusten mukaan vanhemmat työntekijät kokevat vähemmän stressiä hankalissakin asiakaspalvelutilanteissa. He myös pystyvät käsittelemään tunteitaan paremmin kuin nuoremmat työntekijät. Siksi vanhemmat työntekijät ovat vähemmän alttiita loppuun palamiselle ja muille stressistä johtuville haitallisille terveysvaikutuksille. Vanhemmat työntekijät ovat myös sitoutuneempia työhönsä ja luottavat enemmän siihen, että selviävät tehtävistään. Johnson toteaakin, että vanhemmat työntekijät olisivat oivallisia mentoreita nuoremmille työntekijöille juuri näiden ominaisuuksien vuoksi.

Perusteita yleiselle oletukselle vanhempien työntekijöiden huonommasta työstä suoriutumisesta ei siis ole. Sen sijaan vanhemmilla työntekijöillä on monia työelämässä tarvittavia kykyjä, joita he voisivat antaa nuorempien työtovereidensa ja koko organisaation käyttöön. Työelämässä tarvitaankin muutosta, joka käytäntöjen ja asenteiden tasolla tukee ikääntyneiden työntekijöiden työurien jatkamista.

Kirjoittaja: Jaana Vastamäki

Kirjoittaja työskentelee ylitarkastajana sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolla. Kirjoittajan työtehtäviin kuuluu muun muassa työn psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvät asiat.