Kemialliset tekijät
Lisätietoa kemiallisten tekijöiden tunnistamiseen ja hallitsemiseen
23.10.2018
Kutsu ja Ohjelma: Hyvinvointi Suomikuvassa – osaamisen, yhteistyön ja turvallisuuden hyödyntäminen yritysten eurooppalaisessa ja globaalissa kilpailussa
2.11.2018

Ennakkokutsu: Hyvinvointi Suomikuvassa -seminaari Helsingissä 14.11.2018

Ennakkokutsu

Hyvinvointi Suomikuvassa – osaamisen, yhteistyön ja turvallisuuden hyödyntäminen yritysten eurooppalaisessa ja globaalissa kilpailussa

Keskiviikkona 14.11.2018 klo 12.00–16.00
Grand Marina Congress Center, Nordia-sali
Katajanokanlaituri 7, Helsinki

 

Tilaisuus alkaa lounaalla klo 11.00 – 12.00.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) korostaa työelämän kehittämisessä kumppanuutta ja verkostoyhteistyötä ei vain EU:n työelämäsektorilla vaan huomioimalla myös globaalin työelämän tarpeet. Vuodesta 2010 EU-OSHA on tehnyt yhteistyötä Enterprise Europe Network (EEN) -verkoston kanssa tavoitteena yritysten kilpailukyvyn edistäminen yhdistämällä työterveys- ja -turvallisuusasiat osaksi yritysten tuottavuuden, kilpailukyvyn, innovaatioiden ja yleensä työelämän laadun kehittämistä.

Globaalista työelämän murroksesta huolimatta Suomen työelämä on eri mittareilla arvioituna vertailujen kärkipäässä. Hyvinvointiin, erityisesti työhyvinvointiin liittyvä keskustelu on ollut vilkasta suomalaisessa yhteiskunnassa, mikä näkyy myös tutkimuksen ja kehittämisen sektorilla työorganisaatioissa. Tutkimuksissa on todettu, että taloudellisesti menestyvissä yrityksissä myös henkilöstö voi hyvin ja päinvastoin. Keskinäisen syyseuraussuhteen osoittaminen on kuitenkin vaikeaa ja yritysorganisaatioiden menestystä tulisikin arvioida yrityksen taloudellisen menestyksen ja työyhteisöllisen hyvinvoinnin kokonaisuutena.

Työelämä 2020 -hanke haastaa työpaikat kehittämään toimintaansa ja toimintatapojaan omista lähtökohdistaan. Hankkeen visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uultta työtä luovat työpaikat. Verkostomaisella yhteistyöllä tavoitteena on myös parantaa suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla kokoamalla verkostoksi tahoja, jotka vastaavat kansainvälistymisestä, ulkomaisista investoinneista ja maakuvaa edistävistä palveluista. Työelämäbrändityöllä pyritään nostamaan keskusteluun Suomen työelämävahvuudet ja niiden nykyistä laajempi hyödyntäminen muutosajureina. Työelämäbrändin keskeisiksi attribuuteiksi on valittu osaaminen, yhteistyö ja turvallisuus. Näillä työelämän tekijöillä pyritään lisäämään Suomen houkuttelevuutta ulkoa päin katsottuna sekä levittämään hyväksi havaittuja toimintatapoja muualle työelämäbrändin kansainväliseksi levittämiseksi.

Seminaarin kohderyhmä: yritysten johto, henkilöstö- ja keskijohto, julkisen sektorin Suomikuva-asiantuntijat, Business Finland Enterprise Europe Network, työterveyden – ja -turvallisuuden – sekä työhyvinvoinnin asiantuntijaverkostot ja sidosryhmät.

 

Seminaarissa tavoitteena on mm. keskustella ja etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • hyvinvoinnin ja inhimillisen pääoman (human capital) määrittelyä?
  • mitkä ovat hyvinvoinnin ja talouden globaalit liitännät?
  • kätteleekö politiikka ja käytäntö hyvinvointitaloudessa?
  • miten Suomi pärjää globalisaation tulevaisuudessa ja sen asettamissa haasteissa?
  • riittääkö Suomelle EU-kenttä yritysten kilpailukyvyn haasteena?
  • jos digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin niin millainen on Suomen tulevaisuuden käsikirjoitus inhimillisellä pääomalla ja Suomen työelämänbrändin attribuuteilla kuvattuna yritysten kilpailukyvyn, tuottavuuden ja henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä ja Suomen maakuvan parantamisessa?
  • luovatko Suomen työelämän kehittämistoimintamallit ja yhteisesti asetetut arvot ja tavoitteet lisäarvoa konkreettiselle yhteistyölle ja kumppanuusmahdollisuuksille kansallisella, eurooppalaisella ja globaalilla foorumilla yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi?

 

Tervetuloa!

 

Elina Holmberg                                         Liisa Hakala                                               Margita Klemetti

Johtaja                                                        Johtaja                                                       Hankejohtaja

Business Finland                                       Sosiaali- ja terveysministeriö                 Työelämä 2020

 

 

Tilaisuuden järjestää Business Finlandin koordinoima Enterprise Europe Network ja sosiaali- ja terveysministeriössä EU-OSHA:n toimeksiantoja hallinnoiva Suomen koordinaatiokeskus (Focal Point) yhdessä Työelämä 2020 hankkeen kanssa.

 

Ilmoittautumiset viimeistään ma 12.11.2018 tästä linkistä.

Kokonaisosallistujamäärä on 100 osallistujaa. Tilaisuus on maksuton.

 

Tätä kutsua saa jakaa eteenpäin organisaatiossa/yrityksessä.

 

Lisätietoja antavat:

 

Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, TTL,

tuomo.alasoini@ttl.fi tai puh. 030 474 2577

 

Neuvotteleva virkamies Hannu Stålhammar,

sosiaali- ja terveysministeriö, EU-OSHA, Suomen koordinointikeskus,

hannu.stalhammar@stm.fi tai puh. 0295 163 469