BLOGI

Vaarallisten altisteiden korvaaminen työpaikalla: Tietokortista vinkkejä riskien hallintaan

Työantajalla tulee olla riittävät tiedot työssä käytettävien ja esiintyvien kemiallisten tekijöiden ominaisuuksista ja vaarallisuudesta vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia varten. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston julkaisemassa tietokortissa […]

Yrittäjä tai työnantaja: Estä työntekijöittesi altistuminen

Mikroyrittäjä, kun käytät työssäsi kemikaaleja, muista erityisesti kaksi asiaa: 1) sinulla tulee olla käyttöturvallisuustiedote kemikaalin ja tavaran toimittajalta sekä kaikkien käytössä olevien kemikaalien osalta. 2) sinulla tulee olla […]

Turvallisuusjohtamista ja turvallisuusasenteiden merkitystä korostettiin avausseminaarissa 8.5.2018

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) vuosien 2018–2019 aikana toteutettava Euroopan laajuinen kampanja Terveellinen työ Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät avattiin Suomessa 8.5.2018 Heurekassa Vantaalla. Seminaarissa olivat esillä tärkeät […]

Terveellinen työ-Tunnista ja Hallitse kemialliset tekijät-kampanja on avattu Euroopassa

Tule mukaan kansalliseen ja kansainväliseen työterveys- ja työturvallisuusyhteistyöhön, tiedon, osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Kampanjan virallinen avaustilaisuus pidettiin tänään 24.4.2018 Brysselissä. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) […]

Kampanjan valmistelut etenevät vauhdilla

Tulevan kampanjan, Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät valmistelut ovat loppusuoralla EU:ssa ja Suomessa. Vuonna 2018-2019 järjestettävän kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta kemiallisten tekijöiden […]