Tervetuloa mukaan Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjaan!

Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjan tarkoituksena on edistää Euroopan laajuisesti työterveyttä ja työturvallisuutta. Kampanjassa kiinnitetään erityistä huomiota erilaisten ja eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksiin ja tarpeisiin. Erilaisuuden hyödyntäminen työyhteisöissä lisää työhyvinvointia sekä työn tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Kampanja on tarkoitettu kaikille työpaikoille, työnantajille, työntekijöille, päättäjille, oppilaitoksille, järjestöille ja muille työelämän nykyisille ja tuleville toimijoille. Kampanjan toteuttaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ja sitä koordinoi Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö.

Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanja toteutetaan vuosina 2016-2017.

Mitä kampanjassa tehdään?

Kampanjassa jaetaan työpaikoille konkreettisia keinoja, malleja ja työkaluja työturvallisuuden, työterveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseen elämän eri vaiheet huomioiden. Tarkoitus on lisätä moninaisuuden arvostamista, tukea hyvää johtamista ja lisätä yhteisöllisyyttä työyhteisöissä. Kampanjalla vahvistetaan kannustavuuden ja myönteisen työkulttuurin toteutumista työpaikoilla.

Euroopassa vietetään työterveys- ja työturvallisuusviikkoa 24.10-28.10.2016 ja viikon tapahtumat ovat osa kampanjaa. Vuoden 2016 Euroopan teemaviikko kannustaa edistämään tervettä ikääntymistä ja kestävää työtä.

Miten kampanjaan voi osallistua?

Jokaisella työpaikalla on tarpeen miettiä, millaisilla käytännönjärjestelyillä eri-ikäiset ja erilaiset työntekijät voidaan ottaa parhaiten huomioon. Kaikki voivat osallistua kampanjaan keskustelemalla aiheesta paitsi omalla työpaikalla, myös oppilaitoksissa, sosiaalisessa mediassa ja perheen tai ystävien kanssa.

Jokainen voi osallistua kampanjan tilaisuuksiin tai toteuttaa itse kampanjan teemaan liittyviä tilaisuuksia työpaikalla. Kannustamme kaikkia osallistumaan keskusteluun ja jakamaan työpaikan hyviä käytäntöjä myös sosiaalisessa mediassa kampanjan tunnisteella #työelämänvaiheissa. Lisäksi hyvän käytännön voi jaa Tepsivät teot työelämään-hyvien käytäntöjen tietopankkiin.

Ota yhteyttä ja osallistu kampanjaan (sähköposti: etunimi.sukunimi@stm.fi):

Liisa Hakala, kampanja, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoyhteistyö

Hannu Stålhammar, Hyvien käytäntöjen kilpailu

Tarja Kantolahti, blogikirjoitukset ja sosiaalinen media

Riitta Grönroos, kampanja-aineisto ja sosiaalinen media

Mistä löydän lisätietoa?

Suomessa toteutettavan kampanjan tiedot kootaan verkkosivustolle www.terveellinentyo.fi. Kampanjaan liittyvästä kilpailusta löytyy erikseen koottua tietoa Hyvien käytäntöjen kilpailu -osiosta.

Höydyllistä tietoa, kuten käytännön työkaluja ja oppaita, on saatavilla myös mm. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston