Hyvien käytäntöjen kilpailu

Hyvien käytäntöjen kilpailujen tulos julkistettu

Lue se täältä: http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomalaisille-organisaatioille-eurooppalaista-kunniaa
Etsimme hyviä käytännön ratkaisuja

Työpaikoille järjestetään Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjan yhteydessä työterveyden ja työturvallisuuden hyvien käytäntöjen kilpailu. Kilpailussa jaetaan tunnustuspalkintoja sellaisille työpaikoille, jotka ovat huomioineet käytännöissään ja toimintamalleissaan erilaiset ja eri-ikäiset työntekijät. Kilpailussa etsitään työpaikkoja, joissa edistetään koko työuran ajan jatkuvaa työhyvinvointia, työterveyttä ja työturvallisuutta.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) järjestää kilpailun nyt kolmattatoista kertaa.

Kilpailun tuomaristo arvioi muun muassa:

  • miten työntekijän ikä otetaan huomioon työpaikan riskien arvioinnissa ja miten työtehtäviä on mukautettu riskien arvioinnin perusteella.
  • millaisia eri-ikäisten työterveyttä ja työturvallisuutta edistäviä käytännön työkaluja työpaikalla on kehitetty ja otettu käyttöön (esimerkiksi ikäjohtamisessa).
  • onko työpaikka kehittänyt toimintamalleja, joilla saadaan aikaan todellisia parannuksia ja pysyviä vaikutuksia.
  • miten työkyvyttömyyttä ehkäistään ja millaisia työhön paluuta tukevia käytäntöjä tai toimenpiteitä on käytössä.
  • millä tavalla johdon ja työntekijöiden vuorovaikutus on toteutettu sekä millä tavalla työntekijöitä on osallistettu kehittämistyöhön.
  • ovatko kehitetyt toimintamallit sellaisia, että niitä on mahdollisuus soveltaa muihin työpaikkoihin.

Palkittava käytäntö ei voi olla voittoa tavoitteleva tuote tai toimintaesimerkki.

Kilpailun vaiheet

  • Vaihe 1: Työpaikkojen esimerkkejä hyvistä käytännön ratkaisuista kerätään kansallisesti. Suomessa hakemukset vastaanottaa sosiaali- ja terveysministeriö.
  • Vaihe 2: Määräaikaan mennessä toimitetut hakemukset arvioidaan kansallisesti (Suomessa määräaikaa on pidennetty 10.10.2016 klo 14 asti). Kaksi parasta ehdokasta valitaan Euroopan tason valintamenettelyyn. Toisen valittavista ehdokkaista tulee olla alle sadan työntekijän organisaatio, toisen tätä suurempi.
  • Vaihe 3: Kaksi parasta esimerkkiä Suomesta lähetetään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston arvioitavaksi.
  • Vaihe 4: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kilpailulautakunta valitsee voittajat kansallisista ehdotuksista. Voittajille jaetaan kunniamaininta palkintojuhlassa keväällä 2017. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto maksaa kultakin palkittavalta kahden edustajan osallistumiskustannukset.

Kilpailuun osallistuminen

Ehdokasta palkinnon saajaksi voivat esittää erilaiset organisaatiot: yritykset, julkishallinnon työpaikat, koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset, työnantajajärjestöt, ammattijärjestöt, ammattiliitot, kansalaisjärjestöt sekä kaikki työterveys- ja -turvallisuusriskien ehkäisyyn liittyvät organisaatiot.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä sivun ylälaidassa oleva lomake ja lähettämällä se 10.10.2016 klo 14 mennessä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Hannu Stålhammarille: hannu.stalhammar(at)stm.fi.

Täydentäviä liitteitä voi lähettää samaan sähköpostiosoitteeseen tai postitse:

Ylitarkastaja Hannu Stålhammar
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO

Fastems Oy:n kokemuksia kilpailusta ja haaste muille yrityksille