21.12.2017

Terveellinen työ-Elämän eri vaiheissa kampanja päättyy 31.12.2017

Olemme tulleet Terveellinen työ-Elämän eri vaiheessa kampanjassa siihen vaiheeseen, että on kiitosten aika. Kiitämme kaikki niitä tahoja ja toimijoita, jotka ovat osallistuneet kampanjaan vuosien 2016-2017 aikana. […]
21.12.2017

Perehdytys muuttuvassa työelämässä

Muutama viikko sitten istuin aamuvarhaisella junan ravintolavaunussa. Katselin, kuinka nuori, ilmeisesti hyvin tuore työntekijä myi kassalla aamiaisia ja kiikutti välillä puuroja ja munakkaita pöytiin.  Kassalle kiemurteli […]
20.12.2017

Työhyvinvoinnin edelläkävijänä Suomessa ja Euroopassa

Lujatalon työhyvinvointi- ja työturvallisuustoiminta palkittiin keväällä 2017 Euroopan Työterveys- ja turvallisuusviraston kilpailun voitolla. Euroopan kilpailun palkinnot luovutettiin Maltalla huhtikuun lopussa, Suomen ykköspalkinto puolestaan toukokuussa Helsingissä Finlandia-talolla. […]
9.11.2017

Työyhteisön tuki kantaa

Työnantajan vastuulla on taata työntekijöille turvallinen ja terveellinen työ sekä työympäristö. Työnantajan velvoitteista puhutaan usein, mutta työkavereiden roolista harvemmin. Silti vastuu työntekijän työssä jaksamisesta ja hyvinvoinnista kuuluu […]
7.10.2017

Yli miljoona työikäistä suomalaista kärsii tuki- ja liikuntaelinoireista-Aina se ei näy päällepäin

Yli miljoona työikäistä suomalaista kärsii tuki- ja liikuntaelinoireista. Selkä- ja niskakivuista oli viimeisen kuukauden kuluessa kärsinyt joka kolmas työikäinen. Polvikipuja taas oli potenut joka neljäs. Reumaliitto […]
9.8.2017

Työelämän kehittämisen verkostot haltuun

Työelämä muodostaa moninaisen ja jatkuvasti muuttuvan kokonaisuuden. Muutoksen ajureina toimivat työelämän uudet vaatimukset ja myös maakunta- ja sote-uudistus. Muutoksessa menestyminen edellyttää hyvää verkostotyötä. Kehittämistyötä tehdäänkin useissa […]
15.6.2017

Uudet ja kehittyvät riskit työelämässä -ESENER 2 -tutkimuksen löydökset Suomen osalta

Sosiaali- ja terveysministeriö, työsuojeluosasto järjesti 4.5.2017 osana Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU OSHA) Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjaa seminaarin, jossa käytiin läpi ESENER 2 […]
16.5.2017

Hyvät käytännöt ja osaaminen kunniaan

Lujatalo Oy, Teknologiateollisuus ry ja SOL Palvelut Oy palkittiin kestävän työelämän kehittämisestä Finlandia-talossa 16.5.2017. Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanja huipentui tänään Finlandia-talossa, kun Lujatalo […]
6.4.2017

TVK:n onnettomuustutkinnan tavoitteena riskitietoisuuden lisääminen

Onnettomuustutkintaa kehittämässä Suomessa sattuu vuosittain noin 20 – 30 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa. Viime vuonna niitä sattui Tapaturmavakuutuskeskuksen eli TVK:n alustavien tietojen mukaan 21. Suurin osa sattui […]
15.3.2017

Ikä-ei ole vain numero

Iästä ja elämän eri vaiheista on tärkeä keskustella niin työpaikalla kuin vapaa-aikanakin. Miksi? Iän merkitys on jokaiselle ihmiselle erilainen ja jokaisen ihmisen ikää ja elämän vaihetta […]
15.2.2017

Nuorten työturvallisuutta tukevat olosuhteet ja työturvallisuusasenteisiin vaikuttaminen

Alle 25-vuotiaille työntekijöille sattuu noin 50 prosenttia enemmän tapaturmia kuin vanhemmissa ikäluokissa. Taustalla on monta syytä. Nuorten tekemien töiden luonne nostaa osaltaan tapaturmariskiä. Esimerkiksi teollisuudessa ja […]
1.2.2017

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kolme kovaa keinoa työpaikoilla

Kansainvälisessä vertailussa suomalaisella työelämällä on hyvät edellytykset työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Kaksi yhteiskunnallista peruspilaria lapsiperheiden kohdalla ovat perhevapaajärjestelmä ja päivähoito. Hoivavastuut ja intensiiviset elämänvaiheet saattavat […]
19.1.2017

Ikääntymisen vaikutukset työsuoritukseen – uskomuksia ja tutkimustuloksia

Eläkeuudistus tuli voimaan 1.1.2017. Uudistuksen myötä vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain 63 vuodesta 65 ikävuoteen. Uudistuksen tavoitteena on työurien pidentäminen. Työelämän arkipäivässä pitkä työkokemus ei välttämättä kuitenkaan […]
19.12.2016

Hyvä paha keskiarvo – kuka onkaan työelämän pahis?

Työn tekeminen on keskimäärin vaarallisempaa pienissä yrityksissä kuin suurissa. Näin on todettu muun muassa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston eri selvityksissä. Työterveys- ja työturvallisuusasioiden heikompaa hallintaa selitetään […]
21.11.2016

Uusi ajattelu, uusi johtaminen – luopumista vanhasta

Kuinka moni tuskailee tälläkin hetkellä käytännön ja teorian välimaastossa? Oppikirjoja, oppaita, menetelmiä, järjestelmiä ja työkaluja on vaikka mitä. Tietoa johtamisesta on paljon, mutta mitä se tarkoittaa […]
3.11.2016

Parempaa työkykyä pidempään

Työkyky on tärkeää jokaiselle työikäiselle. Hyvä työkyky auttaa jaksamaan niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Hyvä työkyky on inhimillistä pääomaa, jota jokainen voi ja jokaisen kannattaa vahvistaa […]
16.9.2016

Tepsi-tietopankissa voit jakaa työpaikkasi arjen pienet ideat ja ratkaisut kaikkien hyödyksi

Jokaiselta työpaikalta löytyy jatkuvasti arjen pieniä ideoita ja ratkaisuja muille jaettavaksi! Yrityssuomi.fi-verkkosivuille on rakennettu ”Tepsivät teot työelämään” -tietopankki, johon voi jatkuvasti tallentaa toimivia ratkaisuja työpaikoilta. Sivusto […]
26.8.2016

Kilpailu työpaikoille: erilaisuutta hyödyntävät hyvät käytännöt

Nyt on aika osallistua Euroopan laajuiseen kilpailuun, jossa etsitään työyhteisöissä hyväksi havaittuja, työhyvinvointia lisääviä käytäntöjä. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on käynnistänyt kampanjan, joka keskittyy nimenomaan […]